Full management support Flynth adviseurs & accountants
Privacy Statement

Full Management Support* hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en  (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens
Full Management Support kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Indien u een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan vragen wij u naar uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats en enkele aanvullende gegevens. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar privacyofficer@fullmanagementsupport.com te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Full Management Support zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Full Management Support. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Full Management Support maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens
Full Management Support verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Full Management Support website te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. Full Management Support gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van services die beschikbaar zijn vanaf Full Management Support. Full Management Support kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Verder bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over wetswijzigingen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Doorgifte aan derden
Full Management Support verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Full Management Support zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
  • om de rechten of eigendom van Full Management Support te beschermen en verdedigen; en
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Full Management Support of het publiek te beschermen.


Bewaren van
persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Full Management Support zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
Full Management Support zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Full Management Support bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Full Management Support zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Full Management Support raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Full Management Support uw informatie beschermt.

Contact informatie
Full Management Support ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Full Management Support niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Full Management Support via privacyofficer@fullmanagementsupport.com of telefonisch via 076-5218110.

* Hieronder vallen FMS Beheer B.V., Full Management Support Group B.V., Full Management Accounting B.V., Full Management Support Legal B.V., Full Management Support Tax B.V., Full Management Services B.V., Full Management Support HRM B.V. en Full Management Support Rotterdam B.V., welke allen handelen onder de handelsnaam Full Management Support.

 

meer over FMS