Full management support Flynth adviseurs & accountants
Klachtenregeling

Full Management Support staat voor kwaliteit. Dat dragen we graag uit. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Als u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of ieder ander aspect van onze organisatie dan betreuren wij dat zeer.

Wij nodigen u dan ook nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Indien u uw klacht of opmerking met ons wilt delen of u vindt dat u recht heeft op herstel van de gemaakte fout, dan kunt u dat kenbaar maken. Zo kunnen wij onze fout eventueel herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar mogelijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Wij zijn van mening dat een goed gesprek een verstandig begin is van het komen tot een oplossing. Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van Full Management Support.

Schriftelijk indienen klacht
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek met de betreffende medewerker, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Wij verzoeken u in dit geval gebruik te maken van het klachtenformulier. Full Management Support behandelt uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze.

Onmiddellijk na ontvangst van uw klacht zullen wij:

  • óf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen;
  • óf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen. 

Als wij in eerste instantie volstaan met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk op uw klacht reageren. Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie of welke afdeling u te maken heeft. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. 

Intrekken van klacht
U kunt gedurende de klachtbehandeling bij Full Management Support aangeven dat de medewerker tegen wie uw klacht zich richt aan uw klacht tegemoet is gekomen. Indien uw klacht ziet op onze dienstverlening of ander aspect van onze organisatie, kunt u gedurende de klachtbehandeling eveneens aangeven dat aan uw klacht tegemoet is gekomen. Zodra u dat heeft aangegeven vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.
De directie van Full Management Support 

Hier kunt het klachtenformulier downloaden.